fbpx
lively kingdom lively kingdom
Email
Facebook
lively kingdom
Line ID
@livelykingdom

ฝากวางเมนู กลุ่ม Order


Nim Express ประกาศปรับค่าบริการขนส่งในประเทศไทย เริ่มใช้ 1/2/2018

หน้าหลัก  /  Nim Express ประกาศปรับค่าบริการขนส่งในประเทศไทย เริ่มใช้ 1/2/2018

Nim Express ประกาศปรับค่าบริการขนส่งในประเทศไทย เริ่มใช้ 1/2/2018

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการขนส่ง Nim Express

1. ค่าจัดส่งนี้ใช้กับทุกจังหวัดทุกอำเภอ (3จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดส่งเฉพาะอ.เมืองเท่านั้น)
2. สินค้าขนาด Over size คิดเพิ่ม กิโลกรัมละ 10 บาท โดย กว้าง(ซม.)*ยาว(ซม.)*สูง(ซม.) หาร 5,000 = น้ำหนักที่ใช้สำหรับคำนวณค่าขนส่ง
3. ปลายทางที่เป็นเกาะ คิดเพิ่ม 100บาท/กล่อง (ผู้รับปลายทางติดต่อรับเองที่ท่าเรือเท่านั้น)
4. การรับประกันสินค้าเสียหายหรือสูญหาย: สินค้าทั่วไปรับประกันตามมูลค่าต้นทุนตาม Invoice ก่อน Vat แต่ไม่เกิน 2,000 บาท
5. เพิ่มความคุ้มครองสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ในอัตรา 1% ของมูลค่าสินค้า สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/บิล
6. กรณีปลายทางเป็นตึกหรืออาคารสูง นัดรับสินค้าที่บริเวณ ชั้น 1
7. งดรับวัตถุระเบิด สารเคมี กระจก ยาเสพย์ติด หรือ สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
8. ขนส่งหยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ:
– หากลูกค้าต้องการให้ใช้ขนส่งอื่นๆนอกเหนือจากนิ่มฯ คิดค่าขนส่งในประเทศตามจริง บวกเพิ่มค่าขนส่งพัสดุไปยังขนส่งคิดตามระยะทางเริ่มต้นที่ 50บาทต่อหีบห่อ

Comments are closed.

รวมลิงค์ ธนาคาร และ สถาบันการเงิน

รวมลิงค์ขนส่ง

อัตราแลกเปลี่ยน : สั่งซื้อสินค้า
วันที่ 17/5/2024
5.36