lively kingdom

Lively Kingdom

Line ID:
livelykingdom
Thai Office Hours
Mon – Sat 9:00 to 18:00 (UTC+07:00)
China Office Hours
Mon – Sat 8:00 to 17:00 (UTC+07:00)

บริการโอนเงินจากจีนมาไทย

从中国到泰国的汇款服务

info-change-ch-th-2

รายละเอียดบริการรับโอนเงินจากจีนมาไทย

– ค่าบริการ : 18 หยวน/ครั้ง 服务费: 18元/次
– อัตราแลกเปลี่ยนอัพเดทประมาณ 10:00น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 汇率更新时间:早上十点,星期一至星期五
* รบกวนเช็คอัตราแลกเปลี่ยนทาง [email protected] ก่อนทำการโอนทุกครั้งนะคะ 汇率之前麻烦您先核对一下汇率

โอนเข้าบัญชีธนาคาร 银行账户
ICBC 中国工商银行广州广源西路支行
Account: 6212263602126189414
Name: 赵丽容 

โอนผ่านระบบ Alipay 支付宝汇款系统
ค่าธรรมเนียมการโอน +0.1% 转会费+0.1%
ระบุบัญชีปลายทางเป็น [email protected] 李乙庚
指定账户目的地是 [email protected] 李乙庚
Alipay QR

 

 

 

 

 

โอนผ่านระบบ WeChat 微信汇款系统
ค่าธรรมเนียมการโอน +0.1% 转会费+0.1%

 

 

 

 

การันตีโอนให้ภายใน 4ชม. ในวันและเวลาทำการ* 4 个小时内汇款 *在办公时间

Thai Office Hours : Mon – Sat 8:00 to 18:00 (UTC+07:00)
China Office Hours : Mon – Sat 7:00 to 17:00 (UTC+07:00)

หมายเหตุ:
*รับแจ้งโอนทางอีเมลเท่านั้น* หลังจากโอนแล้ว แจ้งโอนโดย ส่งหลักฐานการโอน และ เลขที่บัญชีผู้รับเงินปลายทาง มาที่ [email protected]
只接受邮件通知过的汇款,从此往后,需要汇款或换钱的,麻烦把汇款水单和收款账号一并给我发来,谢谢!此通知来自[email protected]

รายชื่อธนาคารประเทศไทย ที่ทางบริษัทจะโอนเงินให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเฉพาะธนาคาร ต่อไปนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาภายใน กรุงเทพ และ ปริมณฑล
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาภายใน กรุงเทพ และ ปริมณฑล
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาภายใน กรุงเทพ และ ปริมณฑล
4. ธนาคารกรุงไทย สาขาภายใน กรุงเทพ และ ปริมณฑล
* สำหรับพื้นที่อื่นๆ หรือ ธนาคารอื่นๆ คิดตามจริงตามที่ธนาคารคิดมา ถ้าธนาคารไม่คิด ทางเราก็ไม่คิดค่ะ

本公司给客户免费转账的泰国银行包括:

  • 开泰银行飞公司 (在曼谷和统治区的分银行)
  • 泰国汇商银行 (在曼谷和统治区的分银行)
  • 盘谷银行   (在曼谷和统治区的分银行)
  • 泰京银行 (在曼谷和统治区的分银行)

*对于其他地区,按银行的标准收银行手续费
*对于其他的银行,手续费40泰铢/次或按银行收取的手续费为准。

ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ 1/04/2018 เป็นต้นไป ทางเราจะเริ่มขอเอกสารยืนยันตัวตนทุกครั้งในการโอนเงินจีน->ไทย และ ไทย->จีน

เนื่องจากปัจจุบันมี่กลุ่มมิจฉาชีพได้แฝงตัวและใช้ช่องทางการโอนเงินระหว่างประเทศในการหลอกลวงและโอนเงินออกนอกประเทศ สร้างความเสียหายให้กับบัญชีของทางร้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุ ทางเราจำเป็นต้องขอเพิ่มเอกสารการยืนยันตัวตนผู้ที่ต้องการโอนและรับเงินดังนี้
1. ภาพถ่ายบัญชีผู้รับเงิน
2. ภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือ passport หรือ บัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการโดยต้องมีชื่อตรงกับชื่อผู้รับเงิน
3. เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับเงิน

การรับเงิน
หลังจากโอนแล้วทางเราจะต้องดำเนินการตวจสอบยอดและหลักฐานก่อน ดังนั้น ทางเราจะของดการโอนเงินด่วนในทุกรณี โดยทุกยอดจะใช้เวลาตรวจสอบอย่างน้อย1ชม. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงจะทำการโอนให้ภายใน4ชม.ทำการ

หมายเหตุ
– ในการณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบและต้องการเงินคืน ทางเราจะดำเนินการโอนคืนให้ตามจริงโดยคิดค่าธรรมเนียมตามหักออกจากยอดที่โอนมา
– ลูกค้าเก่าที่ใช้บริการโนเงินกับเราแล้ว สามารถใช้บัญชีเดิมได้โดยไม่ต้องแนบเอกสาร แต่ถ้าต้องการโอนไปบัญชีอื่นๆที่ทางเราไม่เคยโอนให้มาก่อนต้องรบกวนแนบหลักฐานประกอบการโอนอีกครั้ง

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้บริการลูกค้าทุกท่านได้เต็มที่อย่างที่เคยทำมาตลอด

ขอบพระคุณ

告示

从 1/04/2018起 每一笔汇款,无论是人民币换泰铢还是泰铢换人民币都需要汇款本人文件确认。由于现在有一些诈骗集团,诱骗他人与之换钱后,把客户的钱再转移到国外账户,并没有给客户换钱或帮转到指定账号上;因些为保护客户的权益和资金的安全,我们有必要让客户再次确认收款者的账户信息,麻烦客户提供以下材料:
1. 拍照收款人的卡(卡面信息需清晰可见)
2. 拍照身份证正反面或护照或别的政府机构发行的卡(上面需有汇款人和收款人的信息)
3. 收款人的手机号码(必须是能联系得上的号码)

收款后
由于我们需要核实收到的金额和汇款的水单是否一致,因此,我们不接急单,请谅解。收到款和水单后,我们要用1小时来核对信息,如若信息一致,核对完成后会在4小时内汇款到反映定收款账户。

– 要是资料不全并需要退款的客户,我们会根据银行的规定,除去银行所收的手续费后,剩余多少一应退还给客户,退还的金额应于收到的金额为准。
– 对于一直 和我公司合作的老客户并还在使用原来的账号可以不用提供上述资料,若要汇进其他我公司还未进行交易过的账户需发上述材料来进行备注核实。

衷心希望我们能成为长久合作伙伴。

致此,