รายละเอียดการนำเข้าสินค้าจากจีน

* งดรับสิ่งมีชีวิต สินค้าลิขสิทธิ์ อาหาร เครื่องสำอาง ของเหลว และ สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะ *

ทางรถ

ระยะเวลาเดินทาง 4-5 วัน

ปกติสินค้าทั่วไปใช้เวลาในการส่งออเดอร์ สั่งซื้อสินค้า รวบรวมสินค้า และ ตรวจนับสินค้า ประมาณ 3-5วัน ระยะเวลาเดินทางมาไทย ทางรถ 4-5วัน เคลียร์สินค้าออกมาประมาณ 1-2วันทำการค่ะ ถ้าร้านค้าส่งสินค้ามาให้ได้เร็ว ทางเราก็สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้เร็วขึ้นเช่นกันค่ะ

*สำหรับช่วงที่ด่านตรวจเข้ม หรือ มีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ระยะเวลาอาจจะยืดออกไปค่ะ

หากการขนส่งทางรถ ล่าช้าเกินกว่ากำหนด50วัน ทางบริษัทจะรับผิดชอบโดยให้ส่วนลดค่าขนส่ง10%

ทางเรือ

ระยะเวลาเดินทาง 12-15 วัน

ส่งออเดอร์ สั่งซื้อสินค้า รวบรวมสินค้าและตรวจนับสินค้า
ก่อนส่งออกมาประมาณ 3-5วัน ระยะเวลาเดินทางมาไทย
ทางเรือ 12-15 วัน เคลียร์สินค้าออกมาประมาณ 1-2 วันทำการค่ะ

*สำหรับช่วงที่ด่านตรวจเข้ม หรือ มีปัจจัยภายนอกอื่นๆที่เหนือความควบคุมของทางเรา เช่น ภัยธรรมชาติ ระยะเวลาอาจจะยืดออกไปค่ะ

หากขนส่งทางเรือล่าช้าเกินกว่ากำหนด90วันทางบริษัทจะรับผิดชอบโดยให้ส่วนลดค่าขนส่ง10%

รายละเอียดนำเข้าแบบเสียค่าใช้จ่ายตามน้ำหนัก [โกดังกวางโจว, เซินเจิ้น] : UPDATE 6.2.2023

สำหรับลูกค้าสั่งซื้อ+นำเข้า: ทางเราจะทำการประเมินค่าใช้จ่ายในขั้นต้นก่อน เมื่อสินค้ามาถึงไทย จะทำการสรุปค่าใช้จ่ายตามจริงให้อีกครั้งค่ะ
สำหรับลูกค้านำเข้าอย่างเดียว: ค่าขนส่งระหว่างประเทศจะเรียกเก็บเมื่อสินค้าถึงไทยค่ะ

ทางรถ
น้ำหนัก
ค่าขนส่งระหว่างประเทศ [บาท/กิโลกรัม]
สินค้าทั่วไป Electronic Cosmetic อื่นๆ
ELITE 3ตันขึ้นไป 15 16 18 23
GOLD 1.5ตันขึ้นไป 16 18 19 24
SILVER 300 กก.ขึ้นไป 18 19 20 25
MEMBER 1 กก.ขึ้นไป 19 20 22 27
ทางเรือ
น้ำหนัก
ค่าขนส่งระหว่างประเทศ [บาท/กิโลกรัม]
สินค้าทั่วไป Electronic Cosmetic อื่นๆ
ELITE 3ตันขึ้นไป 10 11 14 19
GOLD 1.5ตันขึ้นไป 11 13 15 20
SILVER 300 กก.ขึ้นไป 13 14 17 22
MEMBER 1 กก.ขึ้นไป 14 15 18 23
สนใจบริการเหมาตู้โปรดติดต่อ center@livelykingdom.com
ตัวอย่างราคาเหมาตู้ทั่วไปทางเรือ : 20ft.(30คิว) 129,000-169,000฿ / 40ft.Hi-Q(70คิว) 149,000-189,000฿ : ความจุสูงสุด20-25ตัน
สินค้าที่มีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่า 400 กิโลกรัม/คิวบิกเมตร : คิดตามน้ำหนัก
สินค้าที่มีน้ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่า 400 กิโลกรัม/คิวบิกเมตร : คิดตามขนาด
ราคาเริ่มต้นที่ 0.01 คิวบิกเมตร/แพคเกจ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดนำเข้าแบบเสียค่าใช้จ่ายตามพื้นที่ [โกดังกวางโจว, เซินเจิ้น] : UPDATE 6.2.2023

สำหรับลูกค้าสั่งซื้อ+นำเข้า: ทางเราจะทำการประเมินค่าใช้จ่ายในขั้นต้นก่อน เมื่อสินค้ามาถึงไทย จะทำการสรุปค่าใช้จ่ายตามจริงให้อีกครั้งค่ะ
สำหรับลูกค้านำเข้าอย่างเดียว: ค่าขนส่งระหว่างประเทศจะเรียกเก็บเมื่อสินค้าถึงไทยค่ะ

ทางรถ
ขนาด
ค่าขนส่งระหว่างประเทศ [บาท/กิโลกรัม]
สินค้าทั่วไป Electronic Cosmetic อื่นๆ
ELITE 10 CBM UP 5,900 6,400 7,000 9,000
GOLD 5 CBM UP 6,400 6,900 7,500 9,500
SILVER 1 CBM UP 6,900 7,400 8,000 10,000
MEMBER 0.01 CBM UP 7,400 7,900 8,500 10,500
ทางเรือ
ขนาด
ค่าขนส่งระหว่างประเทศ [บาท/กิโลกรัม]
สินค้าทั่วไป Electronic Cosmetic อื่นๆ
ELITE 10 CBM UP 3,900 4,400 5,500 7,500
GOLD 5 CBM UP 4,400 4,900 6,000 8,000
SILVER 1 CBM UP 4,900 5,400 6,500 8,500
MEMBER 0.01 CBM UP 5,400 5,900 7,000 9,000
สนใจบริการเหมาตู้โปรดติดต่อ center@livelykingdom.com
ตัวอย่างราคาเหมาตู้ทั่วไปทางเรือ : 20ft.(30คิว) 129,000-169,000฿ / 40ft.Hi-Q(70คิว) 149,000-189,000฿ : ความจุสูงสุด20-25ตัน
สินค้าที่มีน้ำหนักเฉลี่ยมากกว่า 400 กิโลกรัม/คิวบิกเมตร : คิดตามน้ำหนัก
สินค้าที่มีน้ำหนักเฉลี่ยน้อยกว่า 400 กิโลกรัม/คิวบิกเมตร : คิดตามขนาด
ราคาเริ่มต้นที่ 0.01 คิวบิกเมตร/แพคเกจ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

คำนวณขนาดกล่อง
กว้าง
ยาว
สูง
เลือกหน่วย
ผลลัพธ์ Cubic Metres

สินค้าตอกลังไม้

คือ สินค้าที่แตกหักได้ง่ายต้องใช้ลังไม้ในการช่วยรับน้ำหนัก และ กันกระแทก เช่น เครื่องแก้ว ปูนปั้น ตุ๊กตาเซรามิก จานชาม ภาชนะดินเผา เครื่องดนตรี เป็นต้น โดยการคิดค่าน้ำหนักรวมลังไม้ด้วยนะคะ เพราะเวลาขนส่งลังขึ้นตู้มาพร้อมสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ ก็ต้องรับน้ำหนักของลังรวมกับสินค้า ลังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าเช่นเดียวกันที่ค่าน้ำหนักสูงกว่า สินค้าทั่วไป เพราะ สินค้ารวมกับลังมีขนาดใหญ่ และ กินพื้นที่มากกว่าสินค้าทั่วไปค่ะ

ค่าลังไม้คิดตามขนาด

ไซส์ S (0-15 กิโล หรือ ลังไม้ขนาดไม่เกิน0.12 คิวบิกเมตร) ราคาลังล่ะ 60 หยวน
ไซส์ M (15.1-50 กิโล หรือ ลังไม้ขนาดไม่เกิน0.25 คิวบิกเมตร) ราคาลังล่ะ 80 หยวน
ไซส์ L (50 กิโลขึ้นไป หรือ ลังไม้ขนาด 0.5 คิวบิกเมตรขึ้นไป) ราคาลังล่ะ 120 หยวน
หรือ คิดตามความเหมาะสม

 

หมายเหตุ:

– หากเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงที่จะแตก/หัก/เสียหายได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าแบรนด์หรือสินค้าที่มีราคาสูง ทางเราจะพิจารณาตอกลังไม้ให้โดยอัตโนมัตินะคะ
– หากเป็นสินค้าที่แตก/หัก/เสียหายได้ง่าย แต่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะไม่ตอกลังไม้ หากเกิดความเสียหายขึ้นทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆนะคะ เนื่องจากเป็นการตัดสินใจยอมรับความเสี่ยงของตัวลูกค้าเอง

Comments are closed.