lively kingdom lively kingdom
Email
Facebook
lively kingdom
Line ID
@livelykingdom

ฝากวางเมนู กลุ่ม Order


โปรโมชั่น “สั่งซื้อฟรี”

หน้าหลัก  /  โปรโมชั่น “สั่งซื้อฟรี”

โปรโมชั่น “สั่งซื้อฟรี”

รายละเอียดโปรโมชั่น
– ฟรีค่าบริการสำหรับการสั่งซื้อสินค้า 10,000 หยวนขึ้นไป
– โปรโมชั่นนี้พิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการสั่งซื้อ+นำเข้าเท่านั้น
– สรุปส่วนลดตามยอดจริงเมื่อสินค้าเดินทางถึงไทย

รายละเอียดวิธีการสั่งซื้อสินค้า
คลิ๊กที่นี่ค่ะ http://livelykingdom.com/order/

สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด
คลิ๊กที่นี่ค่ะ http://livelykingdom.com/payment/

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่ 1/12/2017 ถึง 31/1/2018 นี้เท่านั้น

Website: www.livelykingdom.com
Facebook: fb.com/The.Livelykingdom
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: center@livelykingdom.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

รวมลิงค์ ธนาคาร และ สถาบันการเงิน

รวมลิงค์ขนส่ง

ลิงค์สั่งซื้อสินค้ายอดนิยม

อัตราแลกเปลี่ยน : สั่งซื้อสินค้า
เริ่มใช้วันที่ 21/1/2018
5.04